FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

2020/2021
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-04-01 51 18 437 506
Årets resultat 586 586
Årets totalresultat 586 586
Utdelning -269 -269
Utfärdade köpoptioner 11 11
Inlösta köpoptioner 37 37
Återköpta köpoptioner -23 -23
Återköp av egna aktier - -
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 51 18 779 848
2019/2020
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 51 18 590 659
Årets resultat 209 209
Årets totalresultat 209 209
Utdelning -336 -336
Utfärdade köpoptioner 6 6
Inlösta köpoptioner 33 33
Återköpta köpoptioner -23 -23
Återköp av egna aktier -42 -42
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 51 18 437 506
Kommentarer till eget kapital se not 20.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.