Not 31

Upplysningar om moderbolag

Addtech AB, organisationsnummer 556302-9726, är moderbolag i koncernen. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län, och är aktiebolag enligt svensk lagstiftning.

Adress till huvudkontoret:
Addtech AB (publ.)
Box 5112
102 43 Stockholm, Sverige
Tel +46 8 470 49 00
www.addtech.se