LEDNING

Från vänster: Niklas Stenberg, Hans Andersén, Patrik Klerck, Claus Nielsen, Malin Enarson, Per Lundblad, Martin Fassl.

 

Niklas Stenberg
Jur kand

Född 1974. Verkställande direktör och koncernchef. Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Bergman & Beving, dessförinnan advokat. Aktieinnehav: 224 136 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 268 000 aktier.


Hans Andersén
Elkraftingenjör

Född 1961. Affärsområdeschef Energy. Anställd i koncernen sedan 2006. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och ägare AB Gevea samt affärsenhetschef Energy Supply. Aktieinnehav: 351 168 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 233 600 aktier.


Patrik Klerck
Elektronikingenjör

Född 1969. Affärsområdeschef Automation. Anställd i koncernen sedan 1995. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving. Aktieinnehav: 69 912 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 233 600 aktier.


Claus Nielsen
Exporttekniker

Född 1969. Affärsområdeschef Industrial Process. Anställd i koncernen sedan 1994. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving. Aktieinnehav: 27 124 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 197 600 aktier.


Malin Enarson
Ekonomie magisterexamen

Född 1973. Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 2004. Tidigare arbetslivserfarenhet: Business Controller Addtech Power Solutions, flertalet roller inom ekonomi på Addtech, revisor Mazars (SET) Revisionsbyrå. Aktieinnehav: 27 128 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 171 600 aktier.


Per Lundblad
Maskiningenjör och marknadsekonom DIHM

Född 1967. Affärsområdeschef Power Solutions. Anställd i koncernen sedan 2008. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD och delägare Emcomp International AB samt affärsenhetschef Power Systems. Aktieinnehav: 31 965 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 183 600 aktier.


Martin Fassl
Civilekonom

Född 1960. Affärsområdeschef Components. Anställd i koncernen sedan 1994. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Addtech samt Bergman & Beving. Aktieinnehav: 192 480 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 200 000 aktier.