AUTOMATION

Djup nischkompetens inom automatiserade processer

Industri 4.0, smarta städer, Industrial Internet of Things (IIOT) och åldrande befolkning är exempel på starka drivkrafter som innebär stora möjligheter till hållbara affärer för Automation. Vi erbjuder intelligenta lösningar, delsystem och komponenter till avancerade applikationer inom industri, medicinteknik och infrastruktur. Här ingår till exempel lösningar för robotik, styrsystem, sensorer, industriella nätverk och kommunikationsnät. 

Inom flera områden har vi egna produkter – men långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också viktiga för affärsområdets affärer. Vår framgång bygger på vår djupa nischkompetens inom automatiserade processer där vi i nära samarbete med kunder och leverantörer skapar skräddarsydda tekniska lösningar. Produkterna som vi säljer har ett högt teknikinnehåll och kräver att vi själva har kompetensen för att agera som kunskapsförmedlare mellan kund och leverantör. 

Våra dotterbolag har starka affärspositioner i Norden och delar av övriga Europa. Kunderna är huvudsakligen OEM-tillverkare och slutanvändare inom industriautomation, medicinteknik, processindustri samt teleoperatörer och installatörer av fibernät.


”Efterfrågan på våra produkter och lösningar följer tillverkningsindustrins utveckling mot automatisering och smarta fabriker – och dessutom det ökade behovet inom hälsovårds- och läkemedelsindustrin samt infrastruktur-utbyggnaden för smarta städer, säkerhet och kommunikationsnät.”

Patrik Klerck, affärsområdeschef Automation

Exempel på produkter

Lösningar för industriell kommunikation, styrsystem, datorer, sensorer, visionsprodukter, motordrifter, linjärenheter, transmissioner samt komponenter och lösningar för fibernät.

Kort om 2020/2021

Automation förvärvade fyra bolag under året. Samtliga dessa bolag är en del av strategin att öka mervärdet och kliva upp i värdekedjan inom applikationer för industriautomation, framförallt inom systemintegration, Industri 4.0 och IIOT. Affärsområdet såg en stark efterfrågan inom hälsovård och medicinteknik, till viss del driven av pandemin. Svagare efterfrågan inom verkstadsindustrin som dock förstärktes under slutet av året. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

Omsättning per geografisk marknad

Framtidsfocus

Automation kommer att fortsätta utveckla sitt mervärde genom att addera spetskompetens inom bland annat Industri 4.0, systemintegration och software. Målet är också att växa internationellt. Naturligtvis ska vi fortsätta att ha ett hållbarhetsfokus i hela verksamheten för att skapa lönsamma affärer och dessutom öka mångfalden i affärsområdet.
 

 

Nyckeltal 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning, MSEK 2 384 2 425
EBITA, MSEK 245 267
EBITA-marginal % 10,3 11,0
Avkastning på rörelsekapital, % 48 52
Medelantal anställda 540 477
Förvärvad årsomsättning* 196 424
Andel hållbar affär**, % 44 -
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.
** Affärsområdets omsättning som stödjer globala målen/affärsområdets totala omsättning.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.