Not 21

Obeskattade reserver

Moderbolaget 2021-03-31 2020-03-31
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 - -
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 - -
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 - -
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 47 47
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 84 84
Periodiseringsfond, avsatt 2019/2020 - -
Periodiseringsfond, avsatt 2020/2021 80 -
Ackumulerade överavskrivningar 0 0
Vid årets slut 211 131
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 211 MSEK utgör 45 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.


Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.