Not 12

Bokslutsdispositioner – Moderbolaget

2020/2021 2019/2020
Erhållna koncernbidrag 448 -
Lämnade koncernbidrag -108 -6
Upplösning av periodiseringsfond - 316
Avsättning till periodiseringsfond -80 -
Överavskrivningar 0 0
Totalt 260 310
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 56 MSEK (66).

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.