POWER SOLUTIONS

Många egna starka varumärken på en global marknad

Power Solutions erbjuder många egna produkter under eget varumärke. Här ingår komponenter och tekniska lösningar för isolatorer, kolborstar, ergonomilösningar, gaspedaler och joysticks. Inom affärsenheten Battery Systems finns lösningar för batterier och delsystem kring batterier. Customised Solutions är inriktade mot specialfordon där också ergonomilösningar ingår. Power Systems erbjuder ett brett spektrum av lösningar inom kraftförsörjningsapplikationer. 

Affärsområdets dotterbolag har ofta ledande marknadspositioner i de nischer där de är verksamma. Våra kunder är  huvudsakligen OEM-företag där våra produkter är insatsvaror som ingår i kundens lösning. Kunderna finns framförallt inom specialfordon, energi och elektronikindustrin där våra dotterbolag besitter en hög spetskompetens. Tillsammans med kunderna utvecklar vi tekniska lösningar i en hållbar och miljövänlig riktning. Eftersom vi ofta är med i konstruktionsfasen kan vi vara med för att styra och optimera kundens slutprodukt. Power Solutions utveckling drivs i hög utsträckning av samhällets snabba teknikutveckling – inte minst när det gäller elektrifiering och utbyggnaden av 5G. Även efterfrågan inom specialfordon är en stark drivkraft, där vi erbjuder batterilösningar och ergonomiska produkter till truckar, gruv- och skogsmaskiner.

 

” Vi ställer ofta frågan till våra kunder: 
Hur kan vi som leverantör hjälpa er att uppnå era hållbarhetsmål?”

Per Lundblad, affärsområdeschef Power Solutions

 

Exempel på produkter

Batterier, joysticks, ergonomiska förarstolar, gaspedaler, elektriska motorer, ström-försörjningskomponenter, drivdon, isolatorer, dvärgbrytare, kablage och elborstar.

Kort om 2020/2021

Affärsläget varierade mellan våra olika kund och produktsegment, mycket beroende av den pågående pandemin. Inom specialfordon minskade efterfrågan i början av året, men återhämtning skedde under sista kvartalet. Vindkraftssidan påverkades i liten utsträckning och för bolagen verksamma mot telekom stärkes affärsläget på ett positivt sätt. Hög förvärvstakt med tre nya bolag som införlivades i affärsområdet. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

 

Omsättning per geografisk marknad

Framtidsfocus

Vår ambition är att ha fortsatt hög förvärvsintensitet och ytterligare förbättra vår digitala position i de nischer där vi är verksamma.
Vi fortsätter med vår internationella agenda och att utveckla affärsenheterna för att svara upp mot kundernas ökande krav på hållbara
produkter. Ambitionen är att ha samma hållbarhetsagenda som våra kunder och föra en kontinuerlig dialog med dem för att utveckla
ledande tekniklösningar mot ett mer hållbart samhälle och en hållbar industri.

 

Nyckeltal 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning, MSEK 1 606 1 630
EBITA, MSEK 209 231
EBITA-marginal % 13,0 14,2
Avkastning på rörelsekapital, % 55 60
Medelantal anställda 445 425
Förvärvad årsomsättning* 242 98
Andel hållbar affär**, % 60 -
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.
** Affärsområdets omsättning som stödjer globala målen/affärsområdets totala omsättning.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.