Not 25

Kortfristiga räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Kreditfaciliteter
Beviljad checkräkningskredit 1 300 1 300 1 300 1 300
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut 1 201 1 201 1 200 1 200
Omklassificeringar - -300 - -300
Outnyttjad del -1 700 -2 044 -1 700 -2 044
Utnyttjat kreditbelopp 801 157 800 156
Övriga skulder till kreditinstitut 16 22 - 0
Leasingskuld 186 169
Övriga räntebärande skulder 159 114
Totalt 1 162 462 800 156
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2021-03-31 2020-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
CNY 9 12 10 15
Övrigt 0 4 1 7
Totalt 16 22
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.