ENERGY

Elektrifieringen av samhället skapar möjligheter

Energy erbjuder eldistributionsmateriel för spänningsnivåer från 0,4 till 400 kilovolt. Det omfattar såväl kraftlednings- och stationsmateriel för nätbyggnation som installationsmateriel. Fokus är på elkraftsdistribution och elinstallation samt produkter och lösningar inom elsäkerhet,  energieffektivisering och förbindningsteknik. 

Energys kunder är huvudsakligen entreprenörer och nätägare inom energiöverföring av el. Inom kraftsidan är våra bolag leverantörer till nordiska nätoperatörer och har en mycket väletablerad position. Detsamma gäller för marknaden för elinstallation där vi framförallt säljer via elgrossister i Norden. Inom framförallt kraftsidan har vi relativt stor andel egen produktion, men i övrigt gäller handelsverksamhet med bland annat många starka varumärken från ledande leverantörer i Europa samt egna varumärken inom utvalda segment. 

Våra framgångar beror delvis på att vi har en underliggande marknad med god efterfrågan på våra produkter och lösningar. Mycket av det vi erbjuder ligger helt i linje med omställningen till elektrifieringen i samhället. Dessutom har vi valt att positionera oss i marknadsledande position i alla de nischer där vi är verksamma. Vi har ett starkt produktutbud kombinerat med egen djup teknisk kunskap. Sammantaget gör detta att vi betraktas som en långsiktig partner som adderar värde och bidrar till kundernas framgångar.


” Mycket av det vi gör är i samklang med omställningen till förnyelsebar energi. Vi bidrar till att  samhället elektrifieras i en omfattning som aldrig tidigare skett.”

Hans Andersén, affärsområdeschef Energy

Exempel på produkter

Kraftledningsstolpar, linjefrånskiljare för mellanspänningsnätet, transformatorer, kabelskåp, kabel, kablage, säkringar, mätvärdesomvandlare, spisvakter och övergångssignaler.

Kort om 2020/2021

Energy hade under året en positiv underliggande marknad med god efterfrågan på våra produkter och lösningar. Pandemin påverkade i relativt begränsad omfattning, men en del av våra projekt inom installation och industrielektrifiering har skjutits framåt, vilket haft en negativ påverkan. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

 

Omsättning per geografisk marknad

Framtidsfocus

Vi ser att utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle kommer att öka efterfrågan på affärsområdets produkter och lösningar. Framförallt gäller det den pågående elektrifieringen av samhället, såväl på låg- som högspänningssidan. Här har Energy starka positioner inom överföring av el, vindkraft och distributionsnät. Vi kommer också satsa vidare på nischerna smarta hem samt trafiksäkerhet och public safety.

Nyckeltal 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning, MSEK 2 566 2 412
EBITA, MSEK 329 282
EBITA-marginal % 12,8 11,7
Avkastning på rörelsekapital, % 61 53
Medelantal anställda 683 681
Förvärvad årsomsättning* 90 29
Andel hållbar affär**, % 53 -
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.
** Affärsområdets omsättning som stödjer globala målen/affärsområdets totala omsättning.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.