Not 26

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Övriga förutbetalda intäkter 15 1 1 0
Löner och semesterlöner 342 331 13 14
Sociala avgifter och pensioner 108 99 7 8
Övriga upplupna kostnader 1) 86 97 4 8
Totalt 551 528 25 30
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.