STYRELSE

Johan Sjö
Styrelseorförande

Civilekonom. Född 1967.
Styrelseledamot sedan 2008. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande
i AddLife, Momentum Group, OptiGroup och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil och M2 Asset Management Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Addtech AB och ledande befattningar i Bergman & Beving, dessförinnan
Alfred Berg/ABN Amro. 
Aktieinnehav: 90 000 B-aktier (inkl. närstående).

Eva Elmstedt 
Styrelseledamot

Dubbel kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap. Född 1960.
Styrelseledamot sedan 2005. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group samt Semcon. Styrelseledamot i Addlife, Arjo, Elanders och Smart Eye. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom bl.a. Nokia Networks, Ericsson samt mobil-operatören 3.
Aktieinnehav: 84 756 B-aktier (inkl. närstående).

Kenth Eriksson
Styrelseledamot

Civilingenjör och Civilekonom. Född 1961.
Styrelseledamot sedan 2016.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Zalaris. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Tradimus och ledande befattningar i Electrolux. Partner i Athanase Industrial Partner.
Aktieinnehav: 236 400 B-aktier och 40 320 A-aktier (inkl. närstående).

 

 

Ulf Mattsson
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1964.
Styrelseledamot sedan 2012. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Eltel, VaccinDirect, Swemac och Lideta. Styrelseledamot i Oras Invest Oy och Priveq V & VI. Tidigare arbetslivserfarenhet: VD i Domco Tarkett, Mölnlycke Health Care, Capio, Gambro och Karo Pharma.
Aktieinnehav: 32 000 B-aktier (inkl. närstående).

Niklas Stenberg
Styrelseledamot

Jur kand. Född 1974.
Verkställande direktör och koncernchef sedan 2018. Styrelseledamot sedan 2020. Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Bergman & Beving, dessförinnan advokat. 
Aktieinnehav: 224 136 B-aktier (inkl. närstående). Köpoptioner motsvarande 268 000 aktier.

Henrik Hedlius
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1966.
Styrelseledamot sedan 2017. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Frill Holding AB, styrelseledamot i Bergman & Beving, Two H och Service and Care AB. Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Mannerheim Invest, Vinovo, Team Sportia, Gigasense och Mind Industrial Group. Ledande befattningar i Jarl Securities, Storebrand Kapitalförvaltning, Swedbank och ABN Amro. 
Aktieinnehav: 39 600 B-aktier (inkl. närstående).

Malin Nordesjö
Styrelseledamot

Civilekonom. Född 1976.
Styrelseledamot sedan 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bergman & Beving AB samt i ett antal bolag i Tisenhult-gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tisenhult-gruppen och Tritech Technology.
Aktieinnehav: 78 008 B-aktier (inkl. närstående).