Not 18

Varulager

Koncernen 2021-03-31 2020-03-31
Råvaror och förnödenheter 204 173
Varor under tillverkning 129 101
Färdiga varor 1 328 1 368
Totalt 1 661 1 642
I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 17 MSEK (15). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2020/2021 eller under 2019/2020.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.