VARFÖR INVESTERA I ADDTECH

VARFÖR INVESTERA I ADDTECH?

Addtech skapar långsiktigt aktieägarvärde via 140 självständiga dotterbolag. Vi är en aktiv ägare som målmedvetet och med varsam hand  utvecklar dotterbolagen för hållbar och lönsam tillväxt. Sedan börsnoteringen i september 2001 har Addtechaktien haft en genomsnittlig kursuppgång på 21 procent per år. Det finns flera förklaringar till vår framgång och nu fortsätter vi att leverera värde, med stabil och uthållig tillväxt som det övergripande målet.


Attraktiv marknadsprofil ger bra riskspridning

Katalysator för tillväxt med stort kunnande

Framgångsrik förvärvsstrategi

Den viktigaste grunden för aktieägarvärde är våra entreprenörsdrivna bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Med vår skalbara modell kan vi växa på många marknader. En ökad geografisk närvaro samt större spridning bland kundsegment gör oss mindre sårbara för enstaka trender och nedgångar. Bred spridning skapar god motståndskraft.

Addtech är en aktiv ägare som med varsam hand arbetar för att öka dotterbolagens omsättning och lönsamhet. Vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Vi utvecklas ständigt och förstår vikten av kontinuerlig anpassning av våra verksamheter till rådande affärsklimat. Genom att, i genomsnitt, hela tiden fördubbla vårt resultat vart femte år har vi bevisat vår förmåga att leverera uthållig lönsam tillväxt.


Förvärv är en av våra viktiga hörnstenar för att skapa långsiktig vinsttillväxt och aktieägarvärde. Nya bolag tillför försäljningsvolym, kunder och kompetens samt inte minst drivna medarbetare och entreprenörer. Nya bolag medför också nya effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter. Vår strategi att förvärva på eget kassaflöde är framgångsrik och möjliggörs av vår stabila balansräkning och vårt fokus på kassaflöde i hela organisationen.

Företagskultur slår strategi

Trots 140 självstyrande dotterbolag och verksamhet över hela världen, så är Addtech inte någon komplicerad koncern. Vi förvärvar framgångsrika entreprenörsdrivna företag och utvecklas tillsammans med dem för långsiktig tillväxt och lönsamhet. Vi gör det med utgångspunkt i vår starka företagskultur som är ryggraden i vårt sätt att göra affärer och driva företag. Vi står på en solid grund av enkelhet, effektivitet och utveckling med hög grad av såväl frihet som ansvar. 

Vår skalbara affärsmodell har varit en framgångsfaktor ända sedan starten 2001. Bra spridning mellan många specifika nischer, segment och geografier gör oss mindre sårbara och känsliga för negativa förändringar inom enskilda områden. 

Kontinuerlig lönsam tillväxt, såväl organiskt som via förvärv, är vår strategi som bevisligen fungerar. Vår huvudsakliga uppgift som ägare är att underlätta för våra bolag så de kan fokusera på att fortsätta sin framgångsrika utveckling genom att utnyttja Addtechs nätverk och våra resurser i form av kompetens, erfarenhet och finansiering.

Genomsnittlig årlig tillväxt i procent 2001-2021

Addtechs strategi är att förvärva och utveckla framgångsrika, välskötta och marknadsledande nischbolag med potential att generera långsiktig lönsam tillväxt. Trots diverse kriser, lågkonjunkturer, cyberattack och pandemi har vi sedan starten 2001 kontinuerligt levererat aktieägarvärde med en genomsnittlig årlig tillväxt om 18 procent.

 

+140  genomförda förvärv sedan 2001

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.