VÄXANDE AFFÄRER GENOM FÖRVÄRV

VÄXANDE AFFÄRER GENOM FÖRVÄRV

Trots den rådande pandemin, har Addtech haft ett fortsatt högt förvärvstempo under verksamhetsåret. Marknadsläget för förvärv är bra och vi ser positivt på förvärvs-möjligheter i Norden, men också på andra utvalda marknader ute i Europa för att fortsätta vår internationella expansion.

Att växa genom förvärv har varit och är en viktig strategi för Addtech. Vi har sedan starten 2001 genomfört drygt 140 förvärv av entreprenörsdrivna teknikbolag och skapat en framgångsrik process för integrering och utveckling av varje bolag. Genom  att förvärva nischade marknadsledande bolag kan vi kontinuerligt skapa nya möjligheter att växa, oavsett konjunkturläge. Många entreprenörer betraktar Addtech som en attraktiv köpare eftersom de får behålla sitt decentraliserade ansvar och samtidigt får stöd att utvecklas med hjälp av en aktiv och långsiktig ägare. 

Varje förvärv är unikt. Processen varierar – ibland går det fort, i andra fall kan det ta flera år från första kontakt till undertecknat avtal. Det får helt enkelt ta den tid som behövs. 

2020/2021 förvärvade Addtech 14 bolag med en årlig omsättning om cirka 1 140 MSEK. Ett av bolagen var Impact Air i England som erbjuder avfallshanteringssystem till industrin och återvinnings-anläggningar runt om i världen. Bolagets kundanpassade lösningar bidrar till en mer hållbar hantering av avfall och till en cirkulär ekonomi. Med sina drygt 30 medarbetare kommer Impact komplettera Industrial Process verksamhet inom affärsenheten Industrial Solutions.
- Med Impact fortsätter vi att hitta nya nischer för att utöka vårt erbjudande av hållbara lösningar till våra kunder, säger Niklas Stenberg, Addtechs VD och koncernchef. Det är dessutom ett exempel på ett förvärv som visar på vår ambition att expandera internationellt. 
- Med Addtech som långsiktig ägare erbjuds en utmärkt och spännande möjlighet ör oss att vidareutveckla vår verksamhet och våra lösningar, säger Nick Ball, Impacts VD. Vi ser fram emot att ta Impact till nästa nivå med support från koncernen och alla de fantastiska bolag som ingår i Addtechfamiljen. Jag upplever att Addtech är en engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för såväl utveckling som långsiktig lönsamhet. Dessutom finns en genuin vilja att kontinuerligt höja nivån inom hållbarhetsområdet, vilket ligger helt i linje med Impacts lösningar för hållbar hantering av avfall och en framtida cirkulär ekonomi. 

” Affärskulturen måste stämma från början mellan oss och det förvärvade bolaget”

Niklas Stenberg, Addtech

Addtechs internationella expansion sker antingen genom att vi följer med våra kunder ut i världen, eller genom egna etableringar och förvärv. Karin Grawe, som bor i Tyskland och jobbar med försäljning på ett av våra bolag, Emcomp International, lägger också stor del av sin tid på att hitta potentiella förvärvskandidater inom DACH-området.
- Addtechs skalbara affärsmodell fungerar mycket väl i Tyskland och många entreprenörer här är nyfikna på vår decentraliserade affärskultur, säger Karin Grawe. Att förvärva bolag med marknadsledande nischpositioner och utveckla dem långsiktigt är en viktig del i Addtechs strategi. Att bolagen verkar på tillväxtmarknader, utifrån perspektivet hållbar utveckling, blir allt viktigare när vi analyserar och värderar potentiella förvärv. 

När ett nytt bolag förvärvas in i Addtechfamiljen, placeras det tillsammans med liknande eller kompletterande bolag i gemensamma affärsenheter under ett affärsområde. Syftet är att bolagen snabbt ska komma in i vår affärskultur där de kan växa med likasinnade bolag. Just att kulturen stämmer mellan köpare och säljare är oftast en avgörande faktor för framgång. 
- Vi är genuint intresserade av att utveckla affärerna tillsammans med entreprenörerna och vi vill göra det långsiktigt, säger Niklas Stenberg. Därför måste kulturen stämma från början mellan oss och det förvärvade bolaget. Det är då vi kan ingå ett partnerskap som gagnar båda parter och som leder till att vi utvecklas och växer tillsammans. 

Förvärv koncernen 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Antal förvärv 14 12 14 11 10
Nettoomsättning* 1 140 741 960 698 503
Antal anställda 321 170 276 171 129
* Avser helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Addtech är organiserat i fem affärsområden. De består i sin tur av ett flertal affärsenheter som motsvarar olika marknadssegment. Det är  inom affärsenheterna som arbetet sker med att identifiera och tillvarata nya affärsoch utvecklingsmöjligheter. Här skapas förutsättningar för kunskapsutbyten och nätverkssamarbeten mellan dotterbolagen.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.