Not 7

Ersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget
2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
KPMG
Revisionsuppdrag 10 8 2 1
Skatterådgivning 0 0 0 -
Andra uppdrag 1 2 0 0
Total ersättning till KPMG 11 10 2 1
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 3 2
Skatterådgivning 0 0
Andra uppdrag 1 1
Total ersättning till övriga revisorer 4 3
TOTAL ERSÄTTNING TILL REVISORER 15 13 2 1