Not 8

Avskrivningar

Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per funktion 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Kostnad för sålda varor -86 -73 - -
Försäljningskostnader -361 -290 - -
Administrationskostnader -62 -53 0 -1
Övriga operativa kostnader -3 -2 - -
Totalt -512 -418 0 -1
Koncernen Moderbolaget
Avskrivningar per tillgångsslag 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020
Immateriella tillgångar -262 -203 0 -
Byggnader och mark -9 -7 - -
Inredning i annans fastighet -3 -3 0 0
Maskiner -18 -17 - -
Inventarier -34 -31 0 -1
Nyttjanderättstillgångar -186 -157 - -
Totalt -512 -418 0 -1

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.