Not 9

Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Koncernen 2020/2021 2019/2020
Rörelsens övriga intäkter
Hyresintäkter 7 6
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 4 3
Värdeförändring derivat, netto - 1
Kursvinster, netto - 21
Omvärdering av villkorade köpeskillingar 25 61
Erhållna bidrag* 15 2
Övrigt 25 17
TOTALT 76 111
Rörelsens övriga kostnader
Fastighetskostnader 0 0
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -4 0
Värdeförändring derivat, netto -2 -
Kursförluster, netto -22 -
Omvärdering av villkorade köpeskillingar -34 -9
Övrigt -22 -17
Totalt -84 -26
* Inkluderat statliga stöd för kortidspermitteringar

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.