Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
2021-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Hyra 13 19 1 2
Försäkringspremier 11 9 4 3
Pensionskostnader 4 3 1 1
Leasingavgifter 4 4 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 50 45 9 5
Övriga upplupna intäkter 55 48 0 0
Totalt 137 128 15 11

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.