COMPONENTS

Katalysator för hållbara tekniklösningar

Components erbjuder hållbara tekniklösningar som huvudsakligen utgår från leverantörernas utbud av komponenter. Affärsområdet har en stark förankring i den nordiska tillverkningsindustrin. Vi är bra positionerade i stora kundsegment som elektronik, specialfordon, verkstadsindustri och energi.

Produkterna och lösningarna skräddarsys i starka partnerskap med kunder och marknadens
ledande leverantörer. Med vår djupa teknikkompetens, har vi rollen som katalysator för att bidra till tekniklösningar som ligger i framkant. En gemensam utveckling av hållbara tekniklösningar pågår kontinuerligt. Det skapar mervärden som tillsammans med lokal närvaro ger affärsområdets dotterbolag konkurrensfördelar på sina respektive nischmarknader. 

En stark drivkraft och möjliggörare för Components är samhällets strävan efter hållbar utveckling och kundernas växande behov av miljö- och klimatvänliga lösningar. Det gäller framförallt inom elektrifiering och omställning till förnyelsebar energi.

 

” Våra tekniklösningar bidrar till en hållbar värld. Från grön elproduktion och minskad energiförbrukning till medicinteknik och framtidens smarta samhälle.”

Martin Fassl, affärsområdeschef Components

Exempel på produkter

Elmotorer, omkopplare, displayer, sensorer, givare, hydraulikblock, ventiler, pumpar, aggregat, joysticks, filter, optik samt diverse andra elektromekanikoch elektronikkomponenter.

Kort om 2020/2021

Affärsläget inom medicinteknik och säkerhet var bra under året. Verksamheten inom specialfordon bromsade in kraftigt, på grund av pandemin. Ökade transportkostnader och dollarkursen  påverkade marginalerna negativt. Orderingången ökade generellt under sista kvartalet och affärsåret avslutades stabilt. Läs mer  i förvaltnings-berättelsen.

 

Omsättning per geografisk marknad

Framtidsfokus

Våra handelsprodukter är fortfarande viktiga för oss, men vi kommer också att öka framtagandet av egendesignade produkter och lösningar i samarbete med våra kunder. Här ingår framtida förvärv av bolag med egna produkter. Vi kommer att i ännu högre utsträckning följa med våra kunder ut i världen, med ambitionen att expandera internationellt. Inom hållbarhetsområdet fortsätter vi att utveckla och förbättra erbjudandet, inte minst inom elektrifiering.

Nyckeltal 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning, MSEK 2 015 2 082
EBITA, MSEK 196 218
EBITA-marginal % 9,7 10,5
Avkastning på rörelsekapital, % 42 48
Medelantal anställda 407 396
Förvärvad årsomsättning* 59 -
Andel hållbar affär**, % 44 -
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.
** Affärsområdets omsättning som stödjer globala målen/affärsområdets totala omsättning.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.