INDUSTRIAL PROCESS

Effektivare processflöden och minskad miljöpåverkan

Industrial Process erbjuder produkter, service och lösningar som effektiviserar industriella processflöden. Här ingår såväl egna produkter och varumärken som modifierade produkter och handelsprodukter. Med vår höga tekniska kompetens ökar vi våra kunders konkurrenskraft, gör deras produkter och arbetsmiljö säkrare och minskar utsläppen till omvärlden. 

Många av affärsområdets dotterbolag har starka affärspositioner i sina marknadsnischer med stora möjligheter att växa långsiktigt. En stark drivkraft som skapar affärsmöjligheter för oss är ökande krav på en hållbar omställning, inte minst för industrin som måste minska sin miljöpåverkan, framförallt vad det gäller utsläpp. Vi erbjuder produkter och tekniska lösningar som ofta ligger i
framkant av utvecklingen. Exempel på detta är gasanalysatorer och spjäll som mäter och
reglerar utsläpp från fartyg, industrier och kraftvärmeverk. Andra exempel på hållbara lösningar är virkestorkar till sågverk som ger en effektiv produktion och ökar användandet av trä, samt transportkedjor i högkvalitativt stål med trettio gånger längre livslängd jämfört med tidigare material. Två relativt nya fokusområden inom Industrial Process där vi också ser goda tillväxtmöjligheter, är avfallsoch återvinningssystem samt system för rening av dricks- och avloppsvatten.


” En stark drivkraft som skapar affärsmöjligheter för oss är samhällets ökande krav på hållbarhetslösningar – framförallt vad gäller kraven på industrin att minska sin miljöpåverkan.”

Claus Nielsen, affärsområdeschef Industrial Process

Exempel på produkter

Packningar, tätningar, kedjor, elektriska motorer, process och säkerhetsinstrument, utrustning för ytbehandling, spjäll, skrubber, fläktar, värmeåtervinningssystem, virkestorkar och avfallshanteringssystem.

Kort om 2020/2021

På grund av en kombination av oljepriskrig och pandemi, minskade efterfrågan kraftigt inom vårt marina segment under året. Mer positivt var det förbättrade affärsläget för våra hållbara tekniklösningar till sågverksindustrin, där bland annat förvärvet av Valutec bidrog till den positiva utvecklingen. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

 

Omsättning per geografisk marknad

Framtidsfocus

Industrial Process ambition är att fortsätta växa organiskt och via förvärv inom utvalda segment. Vi ser goda tillväxtmöjligheter i de flesta av våra segment, bland annat beroende på nya hårdare utsläppskrav för att minska industrins miljöpåverkan. Även till exempel pappers-, kemi, energi- och läkemedelsbranschen har växande behov av våra tekniska lösningar som kontrollerar och analyserar olika processer. Det ökande användandet av trä är ytterligare ett framtida tillväxtområde.

Nyckeltal 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning, MSEK 2 785 3 204
EBITA, MSEK 288 445
EBITA-marginal % 10.3 13.9
Avkastning på rörelsekapital, % 56 83
Medelantal anställda 948 882
Förvärvad årsomsättning* 553 190
Andel hållbar affär**, % 57 -
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.
** Affärsområdets omsättning som stödjer globala målen/affärsområdets totala omsättning.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.