OM ADDTECH

LEDANDE HÅLLBARA TEKNIKLÖSNINGAR

Med passion för människor, teknik och entreprenörskap möjliggör Addtech hållbara samhällen och industrier. Vi är en katalysator för hållbar tillväxt där vi utnyttjar kraften i vårt nätverk för att identifiera och förverkliga nya möjligheter.